Föräldrakooperativet Pyret
30år!

Föräldrakooperativet

25 år
Föräldrakooperativet
Pyret är en föräldrakooperativ förskola vilket innebär att den ägs och drivs av föräldrar eller vårdnadshavare till barnen som går här. Föräldrakooperativet Pyret är en ekonomisk förening där föräldrarna/ vårdnadshavarna är medlemmar. Verksamheten finansieras med bidrag från kommunen och barnomsorgsavgifter. Som förälder har du möjlighet att vara delaktig i och påverka ditt barns vardag på förskolan.

Föräldrarna delar på ansvaret för städning, skötsel av gården och lättare vaktmästarsysslor. Två föräldrar är i barngrupp ett par timmar var annan vecka då pedagogerna har planering. Vi har två arbetsdagar per år då vi till exempel krattar, putsar fönster, målar och gör en del mindre reparationer. En gång i månaden hålls medlemsmöte då föräldrarna har möjlighet att ta upp frågor angående kooperativet. Vi ordnar också gemensamma fester och aktiviteter där vi bara umgås och har trevligt.


 

Välkommen att höra av dig:
Tlf: 076-1109270
info@pyretinsjon.se


Verksamheten


Verksamheten

Läroplanen för förskolan http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 ligger till grund för verksamheten på Pyret. Genom nyfikenhet, lust och lek upptäcker och lär barn om varandra och världen omkring. Vi blandar in språk, matematik, kunskap om natur och teknik i lek och aktiviteter och låter barnen upptäcka med alla sina sinnen. Sagor, rim, ramsor, sånger och olika former av skapande är en del av den dagliga verksamheten.

På Pyret arbetar vi med hur man är mot varandra för att skapa en harmonisk barngrupp där man kan lösa konflikter och vara hjälpsamma. Genom gemensamma samlingar, utflykter och aktiviteter vill vi skapa en sammanhållning och gemenskap i gruppen.

Verksamheten bygger på barnens intressen och behov. Vi låter barnens tankar och önskemål påverka rummen, gården och de lekar och aktiviteter vi gör. Vi har en stor härlig gård med grillplats och nära till skogen och vår utflyktsplats ”Berget” och vi tillbringar mycket tid ute.
Lärande och utveckling

snölek

att dela med andra och att hjälpas åt

snölek
”Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” (Lpfö98)

ord och uttryck
”Utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta och uttrycka tankar, ställa frågor och, argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö98)

träklossar

pyssel med lim

ord och uttryck
”Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många utrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Lpfö 98 ) ”Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Lpfö98)


”Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Lpfö98)


matematik
”utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” (Lpfö98)

sommar på pyret
Pyret har en genomarbetad lekplats som erbjuder upplevelser, trygghet samt närhet till naturen

på berget
"Berget" är ett ofta förekommande utflyktsmål som dessutom ligger på gångavstånd. En höjdare!


KONTAKT

Epost
info@pyretinsjon.se

Telefon
076-1109270